OKTOOBER 2019
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
« September November »


1. juuli 2019

Majandusaasta aruande esitamine äriregistrile kuni 30.06.2019.

Majandusaasta aruanne esitatakse 6 kuud pärast majandusaasta lõppu äriregistrile https://ariregister.rik.ee/ (mitte spordiregistrile). Õigeaegne aruande esitamine on seadusest tulenev kohustus kõigile juriidilistele isikutele. Spordiklubide ja EOK liikmeskonda mitte kuuluvate spordiühenduste puhul on äriregistrile esitatav aruanne ka osa Eesti spordiregistrisse kantavatest andmetest, seejuures saab spordiregister vajalikud andmed koos aruande esitamise kuupäevaga andmevahetuse teel äriregistrist ning spordiregistrit aruande esitamisest teavitada ei ole vaja. Õigeaegne andmete esitamine on eelduseks riigieelarvelisele sporditoetusele kvalifitseerumisel. Palun kandke hoolt, et teie spordiorganisatsiooni majandusaasta aruanne oleks esitatud ilma hilinemiseta ning aidake kaasa, et sama teeksid ka teie organisatsiooni liikmeskonda kuuluvad spordiorganisatsioonid, eriti need, kellele soovite eraldada noortespordi või muud riigieelarvelist toetust. Äriregistrile andmete esitamise seisu saate jooksvalt vaadata siit: http://www.spordiregister.ee/admin/arireg_liidud.php?aasta=2019. Andmeid uuendatakse igal tööpäeval ca keskpäevaks. 26. juunil k.a saatis Eesti spordiregister meeldetuletuse nendele spordiklubidele ja EOKsse mitte kuuluvatele spordiühendustele, kellel on majandusaasta aruanne jooksva seisuga esitamata. Rohkem meeldetuletusi spordiregister välja ei saada.

Mehis Kard

 


Eesti Karate Föderatsioon (registrikood 80066792), Tondi 84, 11316 Tallinn, tel 6398 776, e-mail info@ekf.ee; arveldusarve nr EE862200221002161991, Swedbank